Driftstatus


Som första åtgärd testa att bryta strömmen till CPE (fibermottagaren) och router. Vänta tio sekunder, sätt sedan tillbaka strömmen till utrustningen igen och kontrollera om det fungerar.

Driftstörningar:

2021-06-08 09:00 Störningar i Söraområdet p.g.a. En kabelomläggning för Österåkers stadsnät. 4-6 timmar beräknas arbetet ta.

2021-06-04 14:30 Störning Lodet. Felsökning pågår.

2021-06-03 IP-Only migrerar kunder under maj och fram till midsommar vilket kan medföra störningar de dagar som migrering pågår. En del kunder har drabbats av längre avbrott eller störningar på grund av brister i dokumentationen hos stadsnätet.

Tidigare driftstörningar:

2021-05-20 14:45 Driftstörning i Linanäs-området. Migrering och uppgradering av hårdvara.